თბილისი, სააკაძის დაღმართი #11

Mon to Fri - 10:00 to 18:00

ამწის რესტავრაციისთვის კომპანია ფლობს სპეციალურ საწარმოს, სადაც მარტივად და სწრაფად ხდება ამწის ფუნქციონალის აღდგენა. „ამწე სერვისი“ გთავაზობთ შემდეგ სარესტავრაციო სამუშაოებს: დაზიანებული კონსტრუქციის რესტავრაცია, შეღებვა, გვარლის გამოცვლა, გაცვეთილი დეტალების
გამოცვლა/რესტავრაცია და ა.შ.