თბილისი, სააკაძის დაღმართი #11

Mon to Fri - 10:00 to 18:00

ამწის შენობაზე მიმაგრება ხორციელდება ევროპული სტანდარტების დაცვით. კომპანიის საწარმოს მიერ დამზადებულ ამწის სამაგრ კონსტრუქციას თან ახლავს დოკუმენტი, რომელიც მის დატვირთვასა და გამძლეობას უჩვენებს.