fbpx
ამწე კრანი

ამწე კრანი

ამწე კრანი თუ კოშკურა ამწე?

სიტყვა რომელიც სათაურში შეგნებულად გამოვიტანეთ,  ამწე კრანი არ არის ქართული სიტყვა და ვფიქრობთ დროა, გავთავისუფლდეთ რუსული ენის გავლენისგან, რადგან ჩვენ თავადაც მშვენიერი სიტყვები გვაქვს. ქართული ტექნიკური ლექსიკონი არც თუ ისე მწირია.

დღეს ამ სტატიაში შეგნებულად ბევჯერ იქნება გამოყენებული ამწე კრანი რომ გამაღიზიანებელი იყოს ჩვენი ყურისთვის, იქნებ მომავალში სწორად წარმოთქმაში დაგვეხმაროს. გვინდა ჩვენმა ინიციატივამ გაამართლოს და კიდევ უფრო მასშტაბური კამპანია დავიწყოთ ამ მიმართულებით. ახლა კი მოგახსენებთ ჩვენს კომპანიაზე.

ამწე ჯგუფი 2016 წლიდან პოზიციონირებს საქართველოს ბაზარზე და საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამ მიმართულებით. ჩვენთან შეგიძლიათ  ნებისმიერი სახის სამშენებლო ტექნიკა იქირაოთ, იყიდოთ, ისარგებლოთ მცირე და გრძელვადლიიანი ლიზინგით.

ჩვენი სერვისით სარგებლობის უპირატესობები

ამწე ჯგუფი ფლობს ტექნიკურ ბაზას სადაც დასაწყობებულია ნებისმიერი სამშენებლო ამწე კრანი, რაც შეიძლება თქვენი პროექტის შესაბამისად გამოიყენოთ. სწრაფად შეგვიძლია ტექნიკის მიწოდება ნებისმიერ ქალაქსა თუ სოფელში. მომსახურების ფასი განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

 

ამწე კრანი ბათუმი

სამშენებლო ამწეკრანებზე მუშაობის დროს აუცილებელია:

1)ამწეების (კვანძების, მექანიზმების, უსაფრთხოების ხელსაწყოების, სალიანდაგო გზების) პროექტირება უნდა განხორციელდეს  შესაბამისი ნორმატიული აქტებისორმატიული აქტების და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სტანდარტის (შემდეგში-სტანდარტი) მოთხოვნათა შესაბამისად.

 1.  დასაპროექტებელი ამწეების კლიმატური შესრულება უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტის მოთხოვნებს.
 2. სეისმურ რაიონებში საექსპლუატაციოდ განკუთვნილი ამწეების დაპროექტება (6 ბალზე ზევით) უნდა განხორციელდეს სეისმომედეგი შესრულებით.
  1. ფეთქებად და ხანძარსაშიშ გარემოში სამუშაოდ ან რადიაქტიური, მომწამვლელი და ფეთქებადი ნივთიერების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ამწეების დამზადებაზე პროექტის დამუშავება უნდა განხორციელდეს სპეციალური ტექნიკური დავალებით. აღნიშნულ გარემოში ამწის მუშაობის შესაძლებლობა მითითებული უნდა იყოს მის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, აგრეთვე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში.

  5.ამწეები უნდა იყვნენ მდგრადნი, როგორც მუშა, ასევე არამუშა მდგომარეობაში. ამწის მდგრადობის გაანგარიშება უნდა შესრულდეს  სტანდარტის შესაბამისად.

სამშენებლო ამწეკრანი  არსებობს სხვადასხვა სახეობის:

 • თვითმწყობი ამწე
 • მობილური ამწე,
 • ხიდური ტიპის ამწე
 • ჯოჯგინა ამწე
 •  პორტალური ამწე
 • სარკინიგზო ამწე და სხვა.

აკძალულია ამწე კრანის მართვა:

18 წლამდე პირის მიერ

არაკვალიფიციური პირის

დაანკერებული ან დამაგრებული ნივთის აწევა, ამოღება

ამწით ადამიანების ტრანსპორტირება

კონტრმიმართულებით დატრიალება

უსაფრთხოების სისტემების გამორთვა

ტვირთამწეობის გადამეტება

წესების ზედმიწევნით დაცვა მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის.

საჭიროა ასევე ამწე კრანის  ყოველთვიური შემოწმება დათვალიერება/დიაგნოსტიკა, რომ არ მოხდეს დაზიანება ელეკტრო და სამუხრუჭე სისტემების. რაც მთავარია მშენებლობა წარიმართოს უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად.

და რაც მთავარია არა ,,ამწე კრანი’’