თბილისი, სააკაძის დაღმართი #11

Mon to Fri - 10:00 to 18:00

section-icon-hook

„Amtsecgufı“ 2016 yılından itibaren Gürcistan inşaat piyasasında kule vinçlerinin, kaldırma ve mobil
vinçlerinin, cepheyi kaplama ve temizleme sistemlerinin, inşaat asansörlerinin ve güvenlik
asansörlerinin ithalatçısı olarak konumlandırılmaktadır. “Amtsejgufı”-ne bağlı olan “Amteservis şirketi
inşaat şirketlerine vinçlerle ilgili olarak aşağıdaki teminat hizmetlerini teklif etmektedir:

• Vinçlerin montajı/demontajı;
• Bölümlerin yükseltilmesi;
• Vinçin binaya bağlanması;
• Tam restavrasyonun yapılması;
• Her aylık bakımı ve diagnostiği;
• Vincin üzerinde aydınlatmanın ve reklam sistemlerinin monte edilmesi;
• Elektrik sistemleriyle ilgili olrakhizmetlerin verilmesi;
•Projeleme v.s..
Gürcistan ölçeğinde “Amtsejgufi” tarafından 70-den fazla kule vincini ithal edilmiştir ve 150-ye kadar
orta ve düşük ebatlı projey gerçekleştirilmiştir. Şirketin ortakları ve müşterileri “Anagi” İnşaat Şirketi,
“Alians Jgufı”, “Makrokonstruction” ve “X2 Development” gibi Gürcistan’daki en büyük inşaat ve
develop şirketleridir.

section-icon-hook

ჩვენი სერვისები

ამწის მონტაჟი / დემონტაჟი

სასურველ დროსა და ადგილზე. დემონტაჟის შემდეგ ჩვენი კომპანია სპეციალური დანადგარებით ამწის რკინის კონსტრუქციის სრულ დიაგნოსტიკას ახორციელებს.

კოშკურა ამწეზე სექციების დამატება და ამაღლება

კოშკურა ამწის ამაღლება იწყება ლითონ-კონსტრუქციის შენობაზე მიმაგრებით, ამის შემდეგ ხდება ამწის ამაღლება სექციებით. კოშკურა ამწის ამაღლება და ნებისმიერი სხვა ამწესთან...

ამწის სრული რესტავრაცია

ამწის რესტავრაციისთვის კომპანია ფლობს სპეციალურ საწარმოს, სადაც მარტივად და სწრაფად ხდება ამწის ფუნქციონალის აღდგენა. „ამწე სერვისი“ გთავაზობთ შემდეგ სარესტავრაციო სამუშაოებს:...