კოშკურა ამწეს იჯარა - amtse.ge - ამწე ჯგუფი

თბილისი, გივი კარტოზიას #8/1

ორშ. პარ. - 10:00-დან 18:00-მდე

ტელეფონი

+995 551 28 22 22

ტელეფონი
ელ.ფოსტა

contact@amtse.ge

ელ.ფოსტა
დაგვიკავშირდით

Raimondi MR93 hammerhead crane

Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height
FEM 1.001 46.6 m 152.9 ft.
Max Lifting Capacity 6.0 t 13227.6 lb
Max Radius 54 m 177.2 ft.

Raimondi MRT84 topless tower crane

Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height EN14439.C25 42.3 m 138.78 ft
FEM 1.001 42.3 m 138.78 ft
Max Lifting Capacity 5.0 t 11,023.1 lb
Max Radius 51.0 m 167.32 ft

Raimondi MRT111 topless tower crane

Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height EN14439.C25 47.0 m 154.20 ft
FEM 1.001 47.0 m 154.20 ft
Max Lifting Capacity 8.0 t 17637 lb
Max Radius 60.0 m 196.85 ft

Raimondi MRT 126 TOPLESS TOWER CRANE

Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height
FEM 1.001 42 m 137.79 ft.
Max Lifting Capacity 5.0 t 11023 lb

Raimondi MR99 hammerhead crane

Raimondi MR99 hammerhead crane
Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height
FEM 1.001 46.6 m 152.9 ft.
Max Lifting Capacity 6.0 t 13227.6 lb
Max Radius 58 m 190.3 ft.

RAIMONDI MRT152 TOPLESS TOWER CRANE

Raimondi MRT152 topless tower crane
Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height EN14439.C25 44.7 m 146.61 ft
FEM 1.001 44.7 m 146.61 ft
Max Lifting Capacity 10 t 22046.2 lb
Max Radius 65 m 213.25 ft

Raimondi MRT159 topless tower crane

Technical Data Standard Metric Imperial
Max Hook Height
FEM 1.001 42 m 137.79 ft.
Max Lifting Capacity 5.0 t 11023 lb